Developed by JoomVision.com

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

COMENIUS

"P?inea noastra cea de toate zilele ?ntr-o lume globalizata" este titlul unui proiect Comenius care leaga ?ntre ele tari precum Rom?nia, Germania, Lituania, Polonia si Spania. În acest sens, ?n perioada 9-16 octombrie, o echipa formata din 14 elevi si profesori din cadrul Grupului ?colar "Ilie Macelariu" din Miercurea Sibiului vor pleca ?n Germania.


Scopul proiectului este acela de a-i familiariza pe participanti cu traditiile fiecarei tari care iau parte la program, pe de o parte, dar si de a aduce mai aproape de ei un concept vital ?n societatea actuala: ?nvatarea pe tot parcursul vietii. Prin intermediul proiectului elevii au ocazia de a ?nvata lucruri noi, fiind motivati sa caute informatii cu privire la alte culturi si ?i familiarizeaza, totodata, pe profesori cu noi tehnici si metode de predare.


Vizita ?n Germania marcheaza cel de-al treilea moment important din agenda proiectului. În toamna anului trecut, trei profesori de la scoala din Miercurea Sibiului s-au aflat ?n Lituania, unde au participat la vizita inaugurala. P?inea a reprezentat si atunci, elementul central al tuturor activitatilor. Cel de-al doilea punct important ?n desfasurarea proiectului a fost reprezentat de vizita din Rom?nia, care a avut loc ?n perioada 14-20 aprilie.

În primavara acestui an 11 profesori si 24 de elevi din Lituania, Spania, Polonia si Germania au avut parte de o experienta rom?neasca. Vizita a avut ca tema "BREADelicious friendships in the making" si a avut ?n vedere construirea si consolidarea de noi prietenii europene ?n cadrul creat de Programul de Învatare pe tot Parcursul Vietii, Comenius.


Vizita rom?nilor ?n Germania va fi urmata de o noua ?nt?lnire care se va desfasura ?n Polonia, ?n martie 2011, pentru ca proiectul sa se ?ncheie ?n iunie, cu o vizita ?n Spania.

 

Proiect Comenius la Grupul ?colar Ilie Macelariu din Miercurea Sibiului – vizita finala

expozitie_de_paine_si_produse_de_panificatie

În perioada 5-11 iunie 2011, o echipa formata din 4 profesori de la Grupul ?colar "Ilie Macelariu" din Miercurea Sibiului, a efectuat o vizita ?n Spania, ?n cadrul proiectului multilateral Comenius cu tema "P?inea noastra cea de toate zilele ?ntr-o lume globalizata" care se desfa?oara ?n perioada 01.08.2009 – 31.07.2011 ?n acest liceu, sub tutela ?i cu finan?area integrala din partea Comisiei Europene.

Proiectul nostru a avut ca obiective: familiarizarea participan?ilor cu tradi?iile fiecarei ?ari implicate ?n proiect (Rom?nia, Germania, Lituania, Polonia, Spania), ?n special cele legate de p?ine; ?mbunata?irea – la elevii, parin?ii, membrii comunita?ii locale ?i profesorii activi ?n proiect – a competen?elor de ?nva?are continua, socializare, comunicare ?ntr-o limba straina – ?n cazul nostru limba engleza; adaptarea la situa?ii de via?a noi. Proiectul acesta a constituit un excelent prilej de a spori motiva?ia elevilor de a ?nva?a lucruri noi, de a cauta ?i descoperi informa?ii inedite despre alte culturi, despre modul ?n care alte popoare ?tiu sa prepare p?inea, despre alte moduri de via?a ?i sisteme de ?nva?am?nt, ?i de a-i familiariza pe profesori cu tehnicile ?i metodele de predare folosite ?n UE.

În cadrul proiectului au fost efectuate cinci reuniuni (vizite), c?te una ?n fiecare ?ara partenera, ?n urmatoarea ordine: Lituania (octombrie 2009), Rom?nia (aprilie 2010), Germania (octombrie 2010), Polonia (martie 2011) ?i Spania (iunie 2011).

Aten?ia participan?ilor s-a concentrat, pe tot parcursul celor doi ani de proiect, asupra p?inii, a proceselor tehnologice – pe c?t de deosebite etnic, pe at?t de asemanatoare ca desfa?urare – de fabricare a p?inii, asupra tuturor activita?ilor menite sa creeze prietenii ?i pun?i greu de distrus ?ntre culturi, genera?ii ?i tradi?ii apar?in?nd partenerilor.

in_vizita_la_moara_pe_apa

La toate ?nt?lnirile de proiect, elevii ?i profesorii participan?i au vizitat locuri ?i obiective ce au legatura cu p?inea: mori, muzee ale gr?nelor ?i p?inii, case unde p?inea se coace ?n stil tradi?ional, au vazut ?i au folosit cuptoare tradi?ionale ?n care au facut p?ine, au participat la ore de curs ?n ?colile partenere, au observat atent modul de predare-?nva?are specific fiecarei ?ari ?n parte, ?i-au exersat ?i perfec?ionat competen?ele de comunicare ?n limba engleza ?i chiar au ?nva?at cuvinte ?i expresii ?n limbile partenerilor.

Vizita din Spania, ultima reuniune din cadrul acestui proiect, a fost ?ncununarea muncii comune de doi ani a celor cinci parteneri. La fel ca ?i celelalte ?nt?lniri dinaintea ei, ea a urmarit completarea paletei de cuno?tin?e despre p?ine prin experimentarea tehnologiei spaniole de panifica?ie, construirea ?i consolidarea de noi prietenii europene ?n cadrul creat de Programul de Înva?are pe tot Parcursul Vie?ii, Comenius ?i finisarea portofoliului proiectului. Ca de obicei, comunicarea dintre coordonatori, managerii institu?iilor de ?nva?am?nt implicate ?i profesorii participan?i a fost excelenta. Un singur lucru ne ?ntristeaza pe to?i – proiectul a luat sf?r?it la 31 iulie 2011.

 

prof. Ana-Maria Ilie?, coordonator proiect


Design and develop by Raster Studio - http://www.raster.ro