Developed by JoomVision.com

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

OFERTA EDUCA?IONAL?

„Scoala in care se invata si care invata”

?inte strategice

Tintele strategice vizate sunt urmatoarele :

  • Promovarea imaginii scolii la nivel local si regional ;
  • Dezvoltarea resurselor umane ale scolii prin dezvoltarea continua a personalului didactic si nedidactic.
  • Dezvoltarea parteneriatului educational si social ;
  • Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei ?n perspectiva introducerii unui climat de ordine si disciplina.

Programul scolii

Scoala la Miercurea se desfasoara intr-un singur schimb cu orele de 50 minute si pauzele de 10 minute, respectiv pauza mare de 20 minute (9,50-10,10)

Oferta educationala

A. Activitati instructiv-educative:

- Limba si comunicare

- Matematica si stiinte

- Om si societate

- Arte

- Tehnologii

- Educatie fizica si sport

B. Activitati optionale:

- Prietenul meu – calculatorul;

- Literatura pentru copii;

- Matematica distractiva;

- Educatie pentru sanatate

-limba engleza

C. Activitati extrascolare cu continut educativ:

- PROIECT COMENIUS 2009-2011

-Cursuri de karate

- curs dansuri de societate

- Activitati cultural-artistice; Carnaval, Balul Toamnei, Balul Bobocilor

- Concursuri pe teme de circulatie, istorie, geografie etc.

- Expozitii;

- Excursii;

D. Activitati de aprofundare a materiei pentru elevii cu perfomante la ?nvatatura

E. Activitati de recuperare a  ram?nerilor ?n urma la ?nvatatura cu elevii cu CES

Design and develop by Raster Studio - http://www.raster.ro