Developed by JoomVision.com

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului

Analiza SWOT a mediului intern si extern

S ( puncte tari )

W ( puncte slabe )

- deschiderea spre nou a cadrelor didactice

- experienta cadrelor didactice ?n proiectarea didactica, management educational

- baza materiala corespunzatoare desfasurarii procesului educational

- oferta educationala a scolii este adaptata nevoilor de formare ale elevilor

- conectarea la internet

- biblioteca cu un fond de carte foarte vast

-stabilitatea cadrelor didactice

Proiecte diverse ?n care elevii si profesorii se pot remarca;

-Aplicarea unor metode moderne ?n procesul de ?nvatam?nt;

-Profesori bine pregatiti,

-Toti profesorii calificati

-Existenta laboratoarelor de informatica si a unei baze didactice moderne (table interactive, laboratoare de fizica, biologie,

-Receptivitate si transparenta managerilor, management echilibrat;

-Atmosfera destinsa, de ?ncredere reciproca, ?ntr-un mediu curat;

- miscarea cadrelor didactice care nu sunt titulare

- cadre didactice refractare la reforma

- formalism ?n desfasurarea unor activitati

- plan de autofinantare redus valoric

- utilizarea unei metodologii inadecvate de anumite cadre didactice

- multi elevi cu rezultate slabe la ?nvatatura

- colaborarea slaba cu parintii --Suprapunerea cerintelor, ceea ce duce la o distribuire inegala a efortului elevilor;

-Disponibilitatea scazuta a unor cadre didactice de a lucra ?n echipa;

-Viziune individualista asupra procesului instructiv-educativ;

-Insuficienta sustinere din partea anumitor catedre a activitatilor extracuriculare;

-Site-ul liceului;

-Nevalorificarea la maxim a resurselor umane si materiale;

-Slaba diseminare a activitatilor desfasurate la nivelul scolii

O(oportunitati)

T(amenintari)

- legislatie care sustine reforma ?n scoala

- oferta larga de cursuri de formare organizate de I.S.J., C.C.D., O.N.G.-uri

- atragere de fonduri prin prestari de servicii catre agentii economici si persoane fizice

- parteneriate cu agentii economici de profil

- sprijin din partea comunitatii locale (primarie, biserica, politie etc.)

-Dotarea cu materiale a unor laboratoare;

-Materialele didactice obtinute duc la modernizarea orelor;

-Dotarea la nivelul catedrelor si laboratoarelor propice pentru activitati extracuriculare si extrascolare;

-Dezvoltarea bazei sportive

- desfasurarii de proiecte ?n diferite domenii;

-Frecventarea cursurilor de perfectionare si formare continua;

-Pregatire AEL;

-Descentralizarea;

- legislatie financiara restrictiva

- concurenta scolilor care au clase cu acelasi profil

- retributia necorespunzatoare a cadrelor didactice

- dificultati ?n realizarea parteneriatelor

- finantarea prin bugetul local nu acopera toate cheltuielile necesare

- reducerea indicatorului demografic

- lipsa posibilitatii suportarii de catre elevii scolii profesionale a costurilor instruirii pentru permisul de conducere auto

- rata crescuta a abandonului scolar datorita situatiei financiare precare a parintilor

-Instabilitatea legislativa si a curriculumului ?n sistemului de ?nvatam?nt;

-Sistemul de admitere ?n clasa a 9-a;

-Salarizarea inadecvata duce la pierderea unor profesori valorosi;

-Fonduri foarte mici pentru dezvoltare;

-Lipsa autonomiei scolii ?n selectarea cadrelor didactice;

RESURSE STRATEGICE

TINTE STRATEGICE

- oferte diverse de obtinere a fondurilor prin participarea la proiecte europene

- utilizarea bazei materiale proprii

- posibilitatile de autofinantare restr?nse

- cresterea calitatii si eficientei ofertei educationale

- optimizarea procesului de predare/?nvatare

- administrarea eficienta a resurselor materiale si financiare ale scolii

- identificarea de noi surse de autofinantare ?n vederea ?mbunatatirii bazei materiale a scolii

- optimizarea managementului formarii continue ?n concordanta cu strategia nationala

- dezvoltarea competentelor metodologice ale cadrelor didactice

- cresterea sprijinului pentru dezvoltarea personala a elevilor

- diversificarea si dezvoltarea relatiilor comunitare si de parteneriat

Design and develop by Raster Studio - http://www.raster.ro